Chefsmorgon: Om teamets betydelse på särskilt boende

Onsdag 7 februari, kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Under den här Chefsmorgonen träffar vi Tina Rehnman Larsson som är utvecklingsledare i Huddinge kommun. Hon kommer att berätta om ett utvecklingsarbete som har genomförts inom Huddinge kommuns särskilda boenden för att förbättra arbetsmetoder i de multiprofessionella teamen för att öka graden av personcentrerad vård och omsorg.

Vi kommer också att presentera ett nytt diskussionsmaterial från Nestor. Det är tänkt att stimulera till diskussion i arbetsgrupper, kring hur man kan utveckla sitt teamarbete. Materialet är baserat på vår FoU-rapport ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 2: En trygg plats med förbättringspotential”.

På Chefsmorgonen ges också tillfälle att samtala med chefer i närliggande kommuner i södra Stockholm utifrån dagens ämne, i mindre diskussionsgrupper.  Här får ni också möjlighet att lära känna oss på Nestor lite bättre!

Välkommen!
Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, samordnare

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård  i Nestors ägarorganisationer (se nedan). Vi välkomnar också yrkesgrupper som är berörda av det aktuella ämnet, exempelvis utvecklingsledare. Inbjudan gäller även privata utförare kopplade till våra ägarorganisationer. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Har du frågor, kontakta Milja Ranung, projektledare på Nestor, milja.ranung@nestorfou.se

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm. Läs mer om oss >