Chefsmorgon: Om utmaningar kring kunskap och lärande i hemtjänsten under pandemin

Fredag den 10 december
Digital träff!

Välkommen till säsongens tredje och sista Chefsmorgon ”Hanteringen av kunskapskrav och kompetensbehov inom hemtjänsten under pågående pandemi”!

Vi tar den här gången upp utmaningar kring hur kunskap, lärande, rutiner och informationsutbyte inom hemtjänst har påverkats under pandemin, och vilka lärdomar som har synliggjorts under denna period. Utgångspunkt är Nestors rapport som bygger på enkäter och intervjuer med chefer och medarbetare i hemtjänsten.

Tanken med våra Chefsmornar är att ge dig som är chef/ledare i våra ägarorganisationer inspiration och matnyttig kunskap utifrån projektarbeten som pågår hos oss.

Kostnad: Gratis deltagande

Datum och tid: Fredag den 10 december, kl. 8.30-9.30

Plats: Digitalt via Teams. Du får en länk till din e-mail några dagar före föreläsningen.

Anmälningsformulär läggs ut på den här sidan under hösten.

Frågor? Kontakta Milja Ranung, milja,ranung@nestorfou.se

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.