Chefsmorgon: Om utmaningar kring kunskap och lärande i hemtjänsten under pandemin

Torsdag 27 januari kl. 8:30-9.30
Digital träff!

Välkommen till säsongens första Chefsmorgon ”Hanteringen av kunskapskrav och kompetensbehov inom hemtjänsten under pågående pandemi”!

Vi tar den här gången upp utmaningar kring hur kunskap, lärande, rutiner och informationsutbyte inom hemtjänst har påverkats under pandemin, och vilka lärdomar som har synliggjorts under denna period. Utgångspunkt är Nestors rapport som bygger på enkäter och intervjuer med chefer och medarbetare i hemtjänsten.

Den här chefsmorgonen vänder sig främst till enhetschefer och högre chefer inom hemtjänst, MAS samt kvalitetsutvecklare/verksamhetsutvecklare eller motsvarande.

Tanken med våra chefsmornar är att ge dig som är chef/ledare i våra ägarorganisationer inspiration och matnyttig kunskap utifrån projektarbeten som pågår hos oss.

Föreläsare: Milja Ranung och Karin Johansson, projektledare på Nestor

Kostnad: Gratis deltagande

Datum och tid: Torsdag den 27 januari kl. 8:30-9.30

Plats: Digitalt via Teams. Du får en länk till din e-mail några dagar före föreläsningen.

Frågor? Kontakta Milja Ranung, milja.ranung@nestorfou.se

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.

Inbjudan