Chefsmorgon: Om Nestors reviderade webbutbildning ”Minska risken för fall”

Tisdag 6 september, kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Välkommen att anmäla dig till höstens första Chefsmorgon! Vi kommer att presentera vår webbutbildning ”Minska risken för fall” som under våren har reviderats och fått nytt utseende! Den nya versionen fokuserar på hur man kan arbeta i team och vikten av att skapa delaktighet med den äldre.

Under morgonen går vi igenom hur utbildningen är upplagd och hur den är tänkt att användas. Du kommer också att få möjlighet att samtala med chefskollegor i dina grannkommuner, och även lära känna oss på Nestor lite bättre!

Vänder sig till dig som har någon form av chefs-, lednings- eller ansvarsfunktion inom Nestors ägarorganisationer.

Datum och tid: Tisdag 6 september kl. 8.15-9.30

Digital träff (Teams), teamslänk skickas ut någon dag före Chefsmorgonen. Om du får problem med att ta dig in på teams-mötet, kontakta milja.raunung@nestorfou.se >.

Välkommen in med din anmälan!

Karin Högstedt, projektledare
Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, tf FoU-chef

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom vård och omsorg i Nestors ägarorganisationer. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Nestor ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm