Dialogforum: Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Vi förväntas i allt högre grad använda digital teknik för att vara delaktiga i vår vardag och i samhället. Men den som inte använder digital teknik riskerar bli begränsad och hamna i utanförskap. Socialtjänsten har en viktig roll i frågor som rör invånarnas delaktighet.

Välkommen till ett regionalt dialogforum som arrangeras av fem FoU-enheter i Stockholms län och CACTUS vid Karolinska institutet!

Träffen arrangeras i anslutning till uppstarten av ett gemensamt länsövergripande projekt om delaktighet och digitalisering. Här får du en introduktion i ämnet, och presentationer av forskning och projekt. Vi kommer också att hjälpas åt att hitta inriktningen på det framtida arbetet.

Program:

  • Presentationer av aktuell forskning och pågående utvecklingsprojekt kring digital delaktighet i länet.
  • Dialog om hur digitalt utanförskap kan förebyggas och vad som är socialtjänstens roll? Vilka utmaningar och behov finns?
  • Hur kan FoU-enheterna stötta socialtjänsten i frågor om delaktighet och digitalisering?
  • Idéer om nästa steg: teman för kommande träffar och framtida utvecklings/forskningsprojekt.

Datum och tid: Torsdag 27 maj 2021, kl. 13–16 (digitalt via Zoom)

Anmälan: Före den 24 maj. Anmäl dig här >
Du kan även anmäla dig via telefon till Elisabeth Lauritzen, se nedan.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS, kan möta dessa utmaningar. Du kanske är socialchef, strateg, utvecklingsledare, ansvarig för införande av välfärdsteknologi, arbetar inom någon av socialtjänstens verksamheter eller representerar en brukarorganisation eller förening.

Vi planerar att göra föredragen från dialogmötet tillgängliga på nätet, men vill att så många som möjligt deltar på mötet den 27 maj.

Flera träffar är inplanerade, kontakta oss om du vill få inbjudan till dessa, eller är intresserad av att veta mer om projektet. Vi vill också gärna ta del av dina reflektioner och idéer om digital delaktighet.

Välkommen! Och sprid gärna inbjudan vidare!

Kontakt:
Charlotta Ryd, Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se
Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se tel 070 00 11 234

Projektet och dialogträffen är ett samarbete mellan FoU Nordost, FoU Nordväst, FOU nu, Nestor FoU-center, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och CACTUS vid Karolinska institutet. Läs mer om projektet (länk till Stiftelsen Äldrecentrum) >

FoU Nordost >
FoU Nordväst 
FOU nu >
Nestor FoU-center >
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum >
CACTUS, Karolinska institutet >