Utbildning: ”Förbättra din verksamhet utifrån det egna kvalitetsledningssystemet”

Välkommen till Nestors utbildning i förbättringsarbete utifrån kvalitetsledningssystemet i din verksamhet!

I den här utbildningen kommer du och ditt team att arbeta med ett eget förbättringsarbete som ni själva identifierat, exempelvis utifrån avvikelser. Detta arbete kommer finnas med som en röd tråd under hela utbildningen.

I utbildningen, som sker på Teams, varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och övningar. Vi utgår från Socialstyrelsens föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete och kommer använda olika verktyg. Vid sidan av utbildningen behöver ni avsätta tid för att jobba med ert förbättringsarbete samt mindre hemuppgifter.

Datum:
Utbildningen omfattar fyra tillfällen: 7 sep, 5 okt, 9 nov, 7 dec

Tid:
Kl. 9.00-12.00 (gäller alla tillfällen, inkluderar paus)

Utöver dessa tillfällen kommer tre öppna föreläsningar att erbjudas där vi även välkomnar deltagare utanför utbildningen. Information om tema för respektive föreläsning kommer längre fram, men notera gärna datumen: 21/9, 19/10, 23/11 (förmiddagar). Föreläsningarna ingår inte i själva utbildningen, men kan ses som ett komplement och en möjlighet att fördjupa sig inom ett eller flera teman.

Utbildningen riktar sig till…
… dig som är chef inom äldreomsorg eller som på annat sätt ansvarar för kvalitetsutveckling i din verksamhet. Även chefer inom primärvård och geriatrik är välkomna. Gäller enbart Nestors ägarorganisationer (se längre ner).

Anmäl er i team! Ni bör vara 2-3 personer från samma verksamhet, exempelvis enhetschef, samordnare, gruppledare, kvalitetsutvecklare eller MAS. Detta för att ni enklare ska kunna arbeta med ert förbättringsarbete under och efter utbildningen.

Anmälan, anmälningstiden har gått ut.

Antalet deltagare är begränsat, vi tar emot max tre deltagare från samma arbetsplats. ”Först till kvarn” gäller i första hand, men vid behov kommer Nestor att fördela antalet platser rättvist mellan intresserade verksamheteter/organisationer.

Innan utbildningsstart kommer ni som team behöva förbereda er genom att beskriva ert förbättringsområde. Det är därför bra att ni redan före anmälan har tänkt igenom vad ni vill arbeta med.

Kursledare:
Linda Nyholm, leg. dietist/projektledare, Nestor FoU-center, linda.nyholm@nestorfou.se
Karin Högstedt, leg. fysioterapeut/projektledare, Nestor FoU-center, karin.hogstedt@nestorfou.se

Karin (t.v.) och Linda (t.h.)

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.