Föreläsning: ”Äldres fysiska aktivitet – viktigt i vardagen”

Onsdag 24 november, kl. 13.15-15.00
Digital träff!

Att röra på sig är viktigt för alla, men kanske framför allt för äldre personer som har svårt att vara fysiskt aktiva. Många gånger kan äldre personer med insatser från äldreomsorgen behöva stöd från andra för att kunna vara fysiskt aktiva i sin vardag, vilket berör dig som är chef eller medarbetare inom äldreomsorgen.

Föreläsningen ger grundläggande kunskap om rekommendationer om fysisk aktivitet och träning, fallprevention, motivationsarbete och teamarbete.

Samma föreläsning gavs under våren.

Riktar sig till medarbetare och chefer inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet – både privata och kommunala verksamheter – inom Nestors ägarkommuner.

Kostnad: Gratis deltagande

Datum och tid: Onsdag 24 november, kl. 13.15-15.00

Plats: Digitalt via Teams. Länk till föreläsningen mailas ut tisdag 23 november. Om du inte har fått länken eller tappat bort den, kontakta daniel.ram@nestorfou.se.

Föreläsare: Karin Högstedt, projektledare/leg. fysioterapeut

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.