Föreläsning: Implementeringsutmaningen – vad säger forskningen?

Tisdag 23 november, kl. 10.00-11.30
Digital träff!

Många har varit med om att förändringsarbete, projekt och försök att implementera nya arbetssätt inte blir mycket mer än kortsiktiga punktinsatser. Projektresultat rinner ut i sanden, nya arbetssätt överges och verksamheten faller tillbaka i gamla mönster. Det är alltför vanligt! Frågan är hur ett utvecklingsarbete kan blir mer långsiktigt hållbart så att nya arbetssätt, resultat och lärdomar kan tillvaratas och leva vidare i verksamheten.

I den här föreläsningen presenteras tidigare forskning om implementering och hållbart utvecklingsarbete. Vi tar dessutom upp resultat från en ny studie om hur Individens behov i centrum (IBIC) har implementerats i landets kommuner.

Föreläsningen ingår i Nestors chefsutbildning i förbättringsarbete utifrån kvalitetsledningssystem, men är även öppen för personer som inte går utbildningen.

Föreläsare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi och projektledare på Nestor

Vänder sig till ”första linjens” chefer, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och motsvarande inom Nestors ägarorganisationer.

Kostnad: Gratis deltagande

Datum och tid: Tisdag 23 november, kl. 10.00-11.30

Teams-länk till föreläsningen mailas ut fredag 19 november. Om du inte har fått länken efter det, eller har andra frågor om föreläsningen, kontakta Linda Nyholm, linda.nyholm@nestorfou.se >

Anmälan är stängd.

Plats: digitalt via Teams

Har du frågor, kontakta oss på adm@nestorfou.se.

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.