Gemensam träff för Mötesplats för lokal samverkan (digital)

Onsdag 25 september, kl. 13.30-16.00
Digital träff (Teams)

Mer information läggs ut senare i sommar.