Digitalt Nestorcafé ”Ett värdigt döende”

Torsdag 28 september, kl. 13.00-15.30,
digital träff (via Teams)

Välkommen till höstens Nestorcafé där du och dina kollegor får möjlighet att fördjupa era kunskaper om teamarbete kring ett värdigt döende. Vi ställer frågor bl.a. om hur och när vi samtalar med personen som är döende och anhöriga.

Vi tar även upp etiska aspekter av självbestämmande, autonomi och integritet, exempelvis hur vi hanterar situationer där anhörigas och hälso- och sjukvårdens åsikter går isär. Vi tar också upp ”Dö-bra-korten” som kan användas för att underlätta samtal krig döden.

Innehåll:

  • Varför är det viktigt att prata om döden?
    Johan Herlin Ejerhed, medicinskt ansvarig läkare och verksamhetschef för läkarinsatser på särskilt boende, Capio Legevisitten.
  • Ett värdigt döende och ”Dö-bra-korten”
    Ida Goliath, med. dr, docent, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum/Karolinska institutet

Under eftermiddagen finns tid för samtal och erfarenhetsutbyte i mindre grupper, och du får även prova på att använda Dö-bra-korten.

Nestorcaféet vänder sig till chefer och medarbetare inom äldreomsorg i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö, och inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm. Gäller även privata utförare knutna till dessa organisationer.

Anmälan är stängd, har du frågor kontakta milja.ranung@nestorfou.se.