Nestorcafé om kultur och hälsa

Torsdag den 18 november kl. 13.00-15.30
Digital träff!

Vad innebär personcentrerad omvårdnad – egentligen? Det kan vara att skapa möjligheter för personer att få uttrycka vem han eller hon är, och att bli bemött som den man är utifrån sina personliga förutsättningar. Kulturinsatser (som film, musik, boksamtal, bildkonst m.m.) kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd, och bidra till en mer personcentrerad vård och omsorg.

Under detta café fokuserar vi på musik och rörelse. Du får ta del av fakta och själv fundera kring hur du kan arbeta med konstnärliga ”verktyg”. Vi går gemensamt  igenom webbutbildningen ”Kultur för hälsa och välbefinnande” och reflekterar över innehåll och hur utbildningen kan användas i olika verksamheter. Vi samtalar också kring maskulinitetsnormer och musik. Du få även träffa medarbetare från ett särskilt boende i Nynäshamn, som berättar hur de använder kultur som ”verktyg”.

Föreläsare:

  • Malin Anclair och Ulrika Lindblad, Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm.
  • Katarina Lindblad, fil dr i musikvetenskap och musikterapeut.

Välkommen!

Riktar sig till chefer och medarbetare inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården inom Nestors ägarorganisationer (se nedan). Här ingår även privata utförare knutna till ägarorganisationerna.

Kostnad: Gratis deltagande

Datum: Torsdag den 18 november, kl. 13.00-15.30

Anmälan: Anmälningstiden har gått ut. 

Plats: Digitalt, via Teams.

Länk till föreläsningen mailas ut tisdag 16 november. Om du inte har fått länken, kontakta Linda Nyholm, linda.nyholm@nestorfou.se

Har du frågor? Kontakta oss adm@nestorfou.se, tel. 08-7779916

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.