Regionalt dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle #4

Tisdag den 17 maj 2022, kl 13.30 – 16.30
Digitalt & kostnadsfritt

Välkommen till ”Regionalt dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle” för socialtjänst, i samverkan med andra aktörer, i Stockholms län

Tema: Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?

Vi vet att vissa medborgare lever i eller riskerar digitalt utanförskap, och vi vet att socialtjänsten möter en del av dem. Socialtjänsten ska ha god kunskap om levnadsvillkor för t.ex. äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det har startas nya stöd och initiativ för att öka delaktighet i digitaliserat samhälle, men hur lär vi av det vi ser? Och hur vet vi att ett initiativ är bra och att det fungerar? Hur undersöker vi behov och förutsättningar för delaktighet i digitaliserat samhälle? Dessa frågor kommer vi att lyfta. Vi kommer som tidigare varva korta input med dialoger i mindre grupper.

Medverkande:

  • Digitala fixare som har startat ett nätverk i länet, som söker former för att systematisera erfarenheter och lärdomar.
  • Ett nystartat projekt i en kommun som med tjänstedesign vill förstå behoven innan start av nytt stöd.
  • FoU:er och forskare med fokus på dessa frågor

Vi välkomnar er som är med för första gången och ni som deltog vid våra dialogforum förra året.

Datum och tid: Tisdag den 17 maj 2022 kl 13.30 – 16.30

Plats: Digitalt

Kostnad: Gratis

Anmäl dig här, senast 9 maj (länk till extern sida) >

Välkomna!
Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se
Charlotta Ryd, Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se

P.S. För dig som vill bidra men inte önskar eller kan delta i denna digitala träff finns möjlighet att träffas på fysiskt möte med samma tema. Anmäl intresse till sarah.wallcook@aldrecentrum.se

Arrangörer:
FoU Nordost, FoU Nordväst, FOU nu, Nestor FoU-center, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, CACTUS (forskargrupp på Karolinska Institutet)

Om Regionalt nätverk
Forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län har tillsammans med Cactus (forskargrupp på KI) ett samarbete kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande FoU:erna för äldreomsorg och socialtjänst och Cactus, i samarbete med Forum Carpe, länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Om Regionalt dialogforum
Regionala nätverket arrangerar träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra berörda aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle i Stockholms län.

Följande regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle genomfördes 2021:

#1, 27 maj. Tema: Bilder av hinder och möjligheter

#2, 23 sept. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut

#3, 7 dec. Tema: Närbild digital kompetens hos personal

Två regionala dialogforum planeras för 2022:

#4, 17 maj. Tema: Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?

#5 planeras till okt/nov.

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se

Gemensam forskning: Ur samarbetet och de regionala dialogerna kommer även idéer för gemensamt fördjupningsarbetet och forskning utkristalliseras. Kontaktperson: Sarah Wallcook, Äldrecentrum sarah.wallcook@aldrecentrum.se