Regionalt dialogforum om digitalisering & delaktighet – digital kompetens hos personal

Välkommen till årets tredje dialogforum på temat delaktighet i vårt digitaliserade samhälle. Denna gång handlar det om några av de initiativ som tas i länet kring digital kompetens hos personal inom socialtjänst och äldreomsorg. Här lyfts också betydelsen av personalens kompetens och hur detta kan påverka möjligheter för ökad delaktighet.

Arrangörerna välkomnar er som har deltagit på vårens och höstens dialogforum, och hoppas på att många nya vill delta!

Innehåll:

  • Kort återkoppling från tidigare dialoger
  • Närbild på initiativ i Stockholms län:
    – Digital kompetens hos personal – hållbar organisering för säkra basal kunskap, ESF-projekt i Solna Stad.
    – Digital kompetens – en kompetensförsörjningsmodell inom bristyrken – vård och omsorg, ESF -projekt Stockholms stad
  • Dialoger i tvärgrupper: Vad är viktigt att uppmärksamma? Idéer om fördjupning.
  • Glimtar om vad som vad som sker i länet
  • Presentation av kommande forskningsansökan kopplat till utmaningar och problem som tagits upp på föregående dialogforum.

Datum och tid
Tisdag den 7 december 2021, kl. 13.30 – 16.30

Anmälan
Anmäl dig här  > senast den 2 december.
Länk till mötet mailas den 3 december till alla som har anmält sig.

Kontakt
Om dialogträffarna: Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se
Om forskningsprojektet (forskningsansökan), Charlotta Ryd, Stiftelsen Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se

Separat fysisk träff
En fysisk träff erbjuds för dem som inte vill eller kan delta på den digitala träffen. Den ges hos Stiftelsen Äldrecentrum, Sveavägen 155, Stockholm,
måndag den 20 december 2021, kl 13 -15. För anmälan och ev. frågor, kontakta: charlotta.ryd@aldrecentrum.se

Arrangör: Nestor FoU-center, FoU Nordost, FoU Nordväst, FOU nu, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt forskargruppen CACUTS vid Karolinska Institutet – i samarbete med Länsstyrelsen Stockholms län, Storsthlm, Forum Carpe. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län.

Läs mer om det regionala samarbetet kring digitalisering och delaktighet (Stiftelsen Äldrecentrums webbplats) >