Seminarieserie för team på säbo: Få bättre koll på ert fallpreventiva arbetssätt!

Under våren erbjuder Nestor processtöd för team på särskilt boende i förbättringsarbete med stöd av individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i form av en seminarieserie på fem träffar.

Välkommen till en seminarieserie om hur man kan förbättra sitt fallpreventiva arbetssätt med stöd av modellen individbaserad systematiskt uppföljning (ISU)!

Under seminarieserien får deltagarna lära mer om ISU, förbättringsarbete och uppföljning inriktat på fallprevention. Deltagarna kommer att arbeta med att ta fram data från sina egna verksamheter och utifrån det få syn på styrkor och svagheter i befintliga arbetssätt, och även belysa vad som kan förbättras.

Seminarieserien omfattar fem eftermiddagsträffar där första och sista tillfället genomförs i Nestors lokaler. Övriga är digitala. På den sista träffen redovisar grupperna sina arbeten för varandra.

Datum, tid och teman:

Tisdag 4 april, kl.13.30-16.00 (på Nestor)
Vad är ISU och vad ingår i fallprevention?

Tisdag 25 april, kl.13.30-16.00 (digitalt)
Vilka faller hos oss? Vad säger data?

Tisdag 9 maj, kl.13.30-16.00 (digitalt)
Att följa och analysera data (digitalt)

Tisdag 5 september, kl.13.30-16.00 (digitalt)
Förbättringsarbete och implementering (digitalt)

Tisdag 3 oktober, kl.13.30-16.00 (på Nestor)
Redovisningar

Vi vänder oss till dig som är första linjens chef inom särskilt boende i södra Stockholm (som är Nestors ägarkommuner, se nedan), och ditt team som arbetar kring fallprevention och verksamhetsutveckling. Vi ser att du som chef inkommer med anmälan för hela ditt team. Teamet bör bestå av chef, legitimerad personal, MAS, MAR, verksamhets utvecklare och omvårdnadspersonal som expert på befintligt arbetssätt.

Anmälan till: sara.cederbom@nestorfou.se >
Sista anmälningsdag 21 mars, begränsat antal platser.

Läs mer om ISU, individbaserad systematisk uppföljning (Kunskapsguiden.se) >

Seminarierna leds av Nestors projektledare Sara Cederbom och Karin Högstedt

Har du frågor, kontakta: karin.hogstedt@nestorfou.se >

Nestor FoU-centers ägarkommuner är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.