Workshop om utskrivningsprocessen (Lusen) i Botkyrka

Onsdag 24 maj 2023, kl.13-16
Hågelby hus

Hur förbättrar vi kommunikationen i Lifecare SP vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård?

Denna workshop är ett utmärkt tillfälle för dig som vill möta kollegor från olika enheter för att diskutera, dela erfarenheter och tillsammans ringa in de delar av utskrivningsprocessen som behöver förbättras. Syftet är att skapa samsyn och tydliggöra hur kommunikationsverktyget Lifecare SP bör användas på bästa sätt för att säkerställa en god kvalitet i utskrivningsprocessen. Vi vill också lyfta goda exempel för att få syn på de delar som fungerar bra.

Innehåll:

– Var finns glappen i utskrivningsprocessen?
– Att använda Lifecare SP på rätt sätt
– SIP – när, hur, för vem och varför?
– Våra olika roller och ansvar

Workshopen vänder sig till:
Handläggare från Botkyrka kommun, distrikts-/sjuksköterskor från vårdcentraler i Botkyrka, sjuksköterskor, samordningssköterskor och rehab-personal från Tema Åldrande och andra vårdavdelningar, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Capio Geriatrik Vårberg, personal från  primärvårdsrehab och Psykiatri Sydväst samt andra berörda. Även chefer är välkomna att delta.

Datum och tid: Onsdag den 24 maj 2023, kl.13-16

Plats: Hågelby hus, stora huset, 1 tr, Hitta hit >

Kostnad: Ingen

Anmälan görs nedan, senast onsdag den 17 maj

Vid frågor eller om du får förhinder, meddela: helen.lieberman-ram@nestorfou.se

Arrangörer:
Styrgruppen för workshopen i Botkyrka och Huddinge: Vanja Pettersson, verksamhetschef, Botkyrka kommun, Victoria Lindahl, enhetschef, Huddinge kommun, Anna Lindqvist, verksamhetschef, Tumba vårdcentral (GSA),
Jeanette Skantz-Holmberg, verksamhetschef, Huddinge vårdcentral (GSA) och
Daniel Bergström, enhetschef, Capio Geriatrik Vårberg – i samarbete med Nestor FoU-center och representanter från sluten vård, kommun och primärvård i Botkyrka och Huddinge som deltagit i planeringen av workshopen.

Välkommen!