Workshop om utskrivningsprocessen och Lifecare SP i Haninge, Nynäshamn och Tyresö (dec)

Onsdag 6 december 2023, kl.13-16
Quality Hotel Win, Haninge

Hur förbättrar vi kommunikationen i Lifecare SP
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård?

Välkommen till denna workshop som är ett utmärkt tillfälle för dig som vill möta kollegor från olika enheter för att diskutera, dela erfarenheter och tillsammans ringa in de delar av utskrivningsprocessen som behöver förbättras. Syftet är att skapa samsyn och tydliggöra hur kommunikationsverktyget Lifecare SP bör användas på bästa sätt för att säkerställa en god kvalitet i utskrivningsprocessen. Vi vill också lyfta goda exempel för att få syn på de delar som fungerar bra.

Innehåll:

– Var finns glappen i utskrivningsprocessen?
– Hur använda Lifecare SP på rätt sätt?
– SIP – när, hur, för vem och varför?
– Våra olika roller och ansvar

Workshopen vänder sig till:
Handläggare från Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun, distrikts-/sjuksköterskor från vårdcentraler i Haninge, Nynäshamn och Tyresö, personal från primärvårdsrehab i dessa kommuner, vårdkoordinatorer, sjuksköterskor och rehabpersonal från Capio Geriatrik Handen och Capio Geriatrik Nynäshamn. Även chefer är välkomna att delta.

Datum: Onsdag den 6 december 2023, sista anmälningsdatum: 30 november
Tid: Kl.13-16
Plats: Quality Hotel Win, Rudsjöterrassen 3, Haninge karta >
Avgift: Kostnadsfritt

Workshop med samma innehåll ges den 8 februari, men på annan plats i centrala Haninge, gå in här >

Arrangör:
Styrgruppen som står bakom workshopen består av representanter från myndighetssidan i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun, verksamhetschefer från Vendelsö, Trollbäckens och Nynäshamns vårdcentraler (GSA-geografiska samordningsansvariga vårdcentraler), verksamhetschef från Capio Geriatrik Handen och Capio Geriatrik Nynäshamn, enhetschef från Haninge Rehab – i samarbete med Nestor FoU-center och representanter från geriatrik, kommun och primärvård i Haninge. Nynäshamn och Tyresö som deltagit i planeringen av workshopen.