Seminarium om psykisk ohälsa och missbruk hos äldre

Seminariet syftar till att ge personal inom hemtjänst grundläggande kunskap om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre. Seminariet omfattar en föreläsning och gruppdiskussioner om hur man kan arbeta utifrån ett motiverande förhållningssätt. Lokala rutiner som kan förbättra och stödja samverkan tas också upp.

Ges till flertalet av Botkyrka kommuns hemtjänstgrupper våren 2019.

Liknande innehåll har tidigare getts i form av en utbildning för biståndshandläggare och personal inom hemtjänst och hemsjukvård i Huddinge kommun, hösten 2018. Året före anordnades utbildningen för (och i samarbete med) Nykvarn och Tyresö kommuner.

Projektfakta

Ämne: Psykisk hälsa/ohälsa


Projektledare:

Milja Ranung, milja.ranung@nestorfou.se, 076-1159919


Projekttid: 2017 och framåt
Status: Pågående