Seminarier om psykisk ohälsa hos äldre

Seminarierna syftade till att ge personal inom hemtjänst grundläggande kunskap om psykisk ohälsa bland äldre, och omfattade en föreläsning och gruppdiskussioner om hur man kan arbeta utifrån ett motiverande förhållningssätt. Lokala rutiner som kan förbättra och stödja samverkan togs också upp.

Genomfördes med hemtjänstgrupper i Botkyrka kommun våren 2019 och med Glasberga vård- och omsorgsboende i Södertälje hösten 2019.

En utbildning med liknande innehåll gavs 2018 för biståndshandläggare och personal inom hemtjänst i Huddinge kommun. Utbildningen anordnades 2017 i Nykvarn och Tyresö kommuner.

Projektfakta

Ämne: Psykisk hälsa/ohälsa


Projektledare:

Milja Ranung, milja.ranung@nestorfou.se, 076-1159919


Projekttid: 2017-2019
Status: Genomfört