Regionalt uppdrag från ”Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län”

Nestor fick tillsammans med Stockholms läns äldreinriktade FoU-miljöer (FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) i uppdrag att kartlägga och analysera bl.a. vilka stödinsatser som ges för äldre med psykisk ohälsa, och vilka förutsättningar personal i kommun och primärvård har för att upptäcka signaler om psykisk ohälsa bland de äldre. (Och även att studera hur samverkan kring äldre med psykisk ohälsa fungerar mellan kommun och landsting.)

Nestors del i uppdraget var att undersöka hur kommuner och landstinget samverkar om äldre personer med psykisk ohälsa.

Uppdraget kom från ”Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län” som drivs av Stockholms läns landsting och Storsthlm. Syftet var att få en tydligare bild av målgruppen personer över 65 år med psykisk ohälsa/som riskerar psykisk ohälsa.

Kartläggningen fungerar som ett kunskapsunderlag och gemensam handlingsplan för landstinget och kommunerna.

En rapport överlämnades hösten 2018 till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting och Storsthlm. Nestor sprider rapporten till den som är intresserad, gå in här >

Projektfakta

Ämne: Psykisk hälsa/ohälsa


Projektledare:

Eva Lindqvist


Projekttid: 2018
Status: Genomfört