Förbättrad fallprevention med stöd av ISU (individuell systematisk uppföljning)

Nestor FoU-center ledde hösten 2022 en seminarieserie för team med medarbetare vid särskilt boende för äldre. Nestor fungerade som processtöd för teamen i deras arbete med att utveckla fallprevention med stöd av individbaserat systematisk uppföljning (ISU). Deltagarna gavs även möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Syftet med seminarieserien är att deltagarna lär mer om ISU, får syn på det egna fallförebyggande arbetet och uppmärksammar möjliga förbättringsområden. En fortsättning har genomförts 2023 för stöd i lokalt utvecklingsarbete.

Sara Cederbom

Projektfakta

Ämne: Fallprevention, Kunskapsbaserad socialtjänst


Projektledare:

Sara Cederbom, med. dr leg. fysioterapeut


Projekttid: 2022-2023
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Sara Cederbom
sara.cederbom@nestorfou.se
073-644 32 70