Förbättrad fallprevention med stöd av ISU (individuell systematisk uppföljning)

Nestor FoU-center ledde hösten 2022 en seminarieserie för team med medarbetare vid särskilt boende för äldre. Nestor fungerade som processtöd för teamen i deras arbete med att utveckla fallprevention med stöd av individbaserat systematisk uppföljning (ISU). Deltagarna gavs även möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Syftet med seminarieserien har varit att deltagarna lärt mer om ISU, fått syn på det egna fallförebyggande arbetet och uppmärksammat möjliga förbättringsområden. En fortsättning genomfördes 2023 för stöd i lokalt utvecklingsarbete.

Projektfakta

Ämne: Fallprevention, Kunskapsbaserad socialtjänst


Projektledare:

Sara Cederbom, med. dr leg. fysioterapeut


Projekttid: 2022-2023
Status: Genomfört

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna