Förbättrad fallprevention med stöd av ISU (individuell systematisk uppföljning)

Nestor FoU-center kommer under hösten 2022 leda en seminarieserie för team med medarbetare vid särskilt boende för äldre. Här kommer Nestor att fungera som processtöd för teamen i deras arbete med att utveckla fallprevention med stöd av individbaserat systematisk uppföljning (ISU). Deltagarna ges även möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Syftet med seminarieserien är att deltagarna ska lära mer om ISU, få syn på det egna fallförebyggande arbetet och uppmärksamma möjliga förbättringsområden. En fortsättning planeras till 2023 för stöd i lokalt utvecklingsarbete.

Medverkar gör team från sex särskilda boende från tre ägarkommuner med yrkesgrupperna övergripande chef, gruppchef, undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, MAR och MAS samt utvecklingsledare.

Seminarierna genomförs i huvudsak digitalt.

Bakgrund: Projektet syftar till att förmedla verktyg för en kunskapsbaserad äldreomsorg främst gällande ISU men även fallprevention.

Sara Cederbom och Karin Högstedt

Projektfakta

Ämne: Fallprevention, Kunskapsbaserad socialtjänst


Projektledare:

Sara Cederbom, med. dr leg. fysioterapeut & Karin Högstedt, med. master leg. fysioterapeut


Projekttid: 2022-2023
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Sara Cederbom
sara.cederbom@nestorfou.se
073-644 32 70

Karin Högstedt
karin.hogstedt@nestorfou.se
073-612 21 78