Kommuners digitala tjänster för personer 65+

Det här projektet handlar om äldre personer som användare av kommuners webbtjänster. Projektet omfattar tre steg: en kartläggning, en studie kring kommunernas perspektiv och en studie kring äldre personers perspektiv.

Kartläggning (steg 1 – genomförd)
I projektets första steg har vi kartlagt hur kommuners webbtjänster för äldre personer är utformade. Kartläggningen omfattar tre typer av tjänster: låna e-böcker, ansöka om insatser inom äldreomsorgen och kontakta politiker med ett medborgarförslag. Kartläggningen innehåller även en genomgång av litteratur på området.

Läs kartläggningen >
Läs kartläggningen, med kompletterande text >

Kommunernas perspektiv (steg 2 – pågående)
I projektets andra steg studeras kommunernas perspektiv på äldre som användare av kommuners digitala tjänster. Under vintern 2020/21 intervjuades personer med några olika yrken och funktioner inom några kommuner kring deras erfarenheter av äldre personer som användare av digitala tjänster. Intervjuerna tog också upp frågor om hur kommunen arbetar för att digitala tjänster ska möta äldre personers förutsättningar.

Studien presenteras i en FoU-rapport som beräknas vara färdig hösten 2021.

Äldre personers perspektiv (steg 3 – planerat)
I projektets tredje steg planerar vi att studera äldre personers erfarenheter av att använda sig av (eller inte använda sig av) kommuners digitala tjänster. Planerat genomförande: hösten 2021.

 

Projektledarna, från vänster, Karin Johansson, Helena Viberg (tjänstledig) och Karin Högstedt

Projektfakta

Ämne: Digitalisering


Projektledare:

Karin Johansson, Helena Viberg (tjänstledig) & Karin Högstedt


Projekttid: 2020-2021
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Karin Johansson
karin johansson@nestorfou.se
076-115 99 10

Karin Högstedt
karin.hogstedt@nestorfou.se

073-612 21 78

Helena Viberg är tjänstledig.