Kommuners digitala tjänster för personer 65+

Steg 1, kartläggning
Det här projektet har inletts med en mindre kartläggning av hur några kommuners webbtjänster som riktar sig till äldre personer, är utformade Kartläggningen har undersökt tre typer av tjänster: låna e-böcker, ansöka om insatser inom äldreomsorgen och kontakta politiker med ett medborgarförslag. Kartläggningen innehåller även en genomgång av litteratur på området.

Läs kartläggningen här >
Läs kartläggningen, med kompletterande text, här >

Steg 2, fördjupning
Med avstamp från kartläggningen går projektet vidare i en fördjupande studie som innehåller undersökningar dels av hur äldre personer använder digitala tjänster, och dels hur kommuner i egenskap av leverantörer resonerar kring äldre personer och digitala tjänster. I studien ingår även genomgång av litteratur, bl.a. kring offentlig digitalisering.

Projektet handlar ytterst om frågor kring äldre personers delaktighet i den snabbt växande digitala världen.

Projektfakta

Ämne: Digitalisering


Projektledare:

Helena Viberg & Karin Johansson


Projekttid: 2020
Status: Pågående