Kommuners digitala tjänster för personer 65+

Det här projektet handlar om kommuners webbtjänster för äldre äldre personer.
Projektet omfattar två steg: en kartläggning och en fördjupande studie.

Kartläggning (steg 1)
I projektets första steg har vi kartlagt hur kommuners webbtjänster för äldre personer är utformade. Kartläggningen omfattar tre typer av tjänster: låna e-böcker, ansöka om insatser inom äldreomsorgen och kontakta politiker med ett medborgarförslag. Kartläggningen innehåller även en genomgång av litteratur på området.

Läs kartläggningen >
Läs kartläggningen, med kompletterande text >

Fördjupning (steg 2)
I projektets andra steg genomförs under hösten 2020 en fördjupande studie av hur äldre personer använder digitala tjänster och hur kommuner i egenskap av leverantörer resonerar kring äldre personers användning av digitala tjänster. Här görs även en litteraturgenomgång, bland annat kring offentlig digitalisering.

Projektledarna (från vänster): Karin Johansson, Helena Viberg och Karin Högstedt

Projektfakta

Ämne: Digitalisering


Projektledare:

Helena Viberg, Karin Johansson & Karin Högstedt


Projekttid: 2020
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Helena Viberg,
helena.viberg@nestorfou.se,

076-115 99 91

Karin Johansson
karin johansson@nestorfou.se
076-115 99 10

Karin Högstedt
karin.hogstedt@nestorfou.se

073-612 21 78