Kartläggning av kommunens digitala tjänster för personer 65+

I det här projektet kartläggs olika typer av digitala tjänster på kommuners hemsidor som kan vara av intresse för äldre personer (65 år och äldre), och hur dessa tjänster är utformade. Kartläggningen är avgränsad till tre typer av tjänster: låna e-böcker, ansöka om insatser inom äldreomsorgen och kontakta politiker med ett medborgarförslag.

Kartläggningen ligger till grund för en mer omfattande studie av  hur dessa tjänster används, både ur de äldres perspektiv och kommuners. Centrala frågor i projektet är hur en ökad digitalisering påverkar olika målgrupper och vad som är alternativet för den som inte har tillgång till digitala lösningar.

Kartläggningen beräknas vara klar maj/juni 2020.

Projektfakta

Ämne: Digitalisering


Projektledare:

Helena Viberg & Karin Johansson


Projekttid: 2020
Status: Pågående