”Äldre som användare av kommuners digitala tjänster”

Det här projektet handlar om äldre personer som användare av kommuners webbtjänster. Projektet omfattar tre steg: en kartläggning, en studie kring kommunernas perspektiv och en studie kring äldre personers perspektiv.

Kartläggning (steg 1 – genomförd)
I projektets första steg har vi kartlagt hur kommuners webbtjänster för äldre personer är utformade. Kartläggningen omfattar tre typer av tjänster: låna e-böcker, ansöka om insatser inom äldreomsorgen och kontakta politiker med ett medborgarförslag. Kartläggningen innehåller även en genomgång av litteratur på området.

Läs kartläggningen >
Läs kartläggningen, med kompletterande text >

Kommunernas perspektiv (steg 2 – genomförd)
Här studerades kommunernas perspektiv på äldre som användare av kommuners digitala tjänster. Under vintern 2020/21 intervjuades personer med olika yrken och funktioner inom några kommuner. Intervjuerna tog upp erfarenheter av äldre personer som användare av digitala tjänster och om hur kommunen arbetar för att digitala tjänster ska möta äldre personers förutsättningar.

Rapporten blev klar hösten 2021. Den drar inga generella slutsatser om hur kommuner arbetar med digital kommunikation, men är ett betydelsefullt bidrag till att identifiera områden som är viktiga när det gäller utformning av digital service till äldre. Här lyfts särskilt frågor kring kommuners ansvar för att göra digital information tillgänglig för personer som inte har möjlighet eller känner oro inför att använda digital teknik.

Läs rapporten: ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – kommunernas perspektiv” >

Äldre personers/användarnas perspektiv (steg 3 – pågår)
I projektets tredje steg studeras äldre personers erfarenheter av att använda sig, eller inte använda sig, av kommuners digitala tjänster.

Läs rapporten: ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – användarnas perspektiv” >

Se videoklipp: Sara Cederbom, en av författarna, berättar om rapporten (Vimeo) >

Från vänster: Karin Johansson, Helena Viberg och Karin Högstedt

 

 

 

 

 

 

Nestors Sara Cederbom, projektledare/med. dr
Sara Cederbom

Projektfakta

Ämne: Digitalisering


Projektledare:

Steg 1: Karin Johansson och Helena Viberg
Steg 2: Karin Johansson, Helena Viberg och Karin Högstedt
Steg 3:  Sara Cederbom och Karin Högstedt


Projekttid: 2020-
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Karin Johansson
karin johansson@nestorfou.se
076-115 99 10

Karin Högstedt
karin.hogstedt@nestorfou.se

073-612 21 78

Sara Cederbom
sara.cederbom@nestorfou.se
073-644 32 70