Äldre som användare av kommuners digitala tjänster

Det här projektet tog upp frågor kring äldre personer som användare av kommuners webbtjänster. Projektet genomfördes i tre steg: en kartläggning, en studie kring kommunernas perspektiv och en studie kring äldre personers perspektiv.

Steg 1: Kartläggning
Här kartlades hur kommuners webbtjänster för äldre personer var utformade. Kartläggningen omfattade tre typer av tjänster: låna e-böcker, ansöka om insatser inom äldreomsorgen och kontakta politiker med ett medborgarförslag. Kartläggningen innehöll även en genomgång av litteratur på området.

Läs kartläggningen >
Läs kartläggningen, med kompletterande text >

Steg 2: Kommunernas perspektiv
Här studerades kommunernas perspektiv på äldre som användare av kommuners digitala tjänster. Personer med olika yrken och funktioner inom några kommuner intervjuades om deras erfarenheter av äldre personer som användare av digitala tjänster och om hur kommunen arbetat för att digitala tjänster skulle möta äldre personers förutsättningar.

Studien publicerades hösten 2021 i FoU-rapporten ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – kommunernas perspektiv”, läs/ladda ner rapporten >

Steg 3: Äldre personers/användarnas perspektiv
I projektets tredje steg studerades äldre personers erfarenheter av att använda, eller inte använda, kommuners digitala tjänster. Studiens resultat publicerades våren 2023 i FoU-rapporten ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – användarnas perspektiv”, läs/ladda ner rapporten >

Se videoklipp med Sara Cederbom, en av författarna till FoU-rapporten om användarnas perspektiv (Vimeo) >

 

Projektfakta

Ämne: Digitalisering


Projektledare:

Steg 1: Karin Johansson och Helena Viberg
Steg 2: Karin Johansson, Helena Viberg och Karin Högstedt
Steg 3:  Sara Cederbom och Karin Högstedt


Projekttid: 2020-2023
Status: Genomfört