Nutrition- och måltidsutbildning

Nestor anordnade 2017-2019 utbildningen ”Så kan energi- och näringsintaget ökas hos äldre” för medarbetare och chefer inom hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende och geriatrik i Nestors ägarorganisationer.

Utbildningen syftade till att ge ökad kunskap och inspiration om hur man kan arbeta med mellanmål, måltidsordning och måltidsmiljö för att förebygga undernäring hos äldre personer. Deltagarna uppmanades att anmäla sig i team från respektive arbetsplats. Teamen kunde exempelvis bestå av undersköterska/kostombud, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.

2020-2021 gavs föreläsningen ”Protein – extra viktigt för äldre” digitalt vid tre tillfällen.

Föreläsare var Linda Nyholm, leg. dietist och projektledare på Nestor.

Linda Nyholm

Projektfakta

Ämne: Kost & nutrition


Projektledare:

Linda Nyholm, leg. dietist


Projekttid: 2017-2019
Status: Genomfört

Vill du veta mer - kontakta projektledaren

Linda Nyholm
linda.nyholm@nestorfou.se
076-115 99 12