Nutrition- och måltidsutbildning

Nestor anordnar årligen utbildningen ”Så kan energi- och näringsintaget ökas hos äldre” för medarbetare och chefer inom hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende och geriatrik i Nestors ägarorganisationer. Utbildningsdagarna anordnas både i Nestors lokaler och ute i ägarkommunerna.

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap och inspiration om hur man kan arbeta med mellanmål, måltidsordning och måltidsmiljö för att förebygga undernäring hos äldre personer. Deltagarna uppmanas att anmäla sig i team från respektive arbetsplats. Teamen kan exempelvis bestå av undersköterska/kostombud, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.

Under coronaperioden ges inga utbildningar i Nestors lokaler.

Är du och din verksamhet intresserad av att arbeta med nutrition och måltider? Kontakta projektledare Linda Nyholm!

Linda Nyholm – leder Nestors nutritions- och måltidsutbildningar.

Projektfakta

Ämne: Kost & nutrition


Projektledare:

Linda Nyholm


Projekttid: 2017 och framåt
Status: Pågående