Nutrition- och måltidsutbildning

Nestor anordnar regelbundet utbildningen ”Så kan energi- och näringsintaget ökas hos äldre” för medarbetare och chefer inom hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende och geriatrik i Nestors ägarorganisationer.

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap och inspiration om hur man kan arbeta med mellanmål, måltidsordning och måltidsmiljö för att förebygga undernäring hos äldre personer. Deltagarna uppmanas att anmäla sig i team från respektive arbetsplats. Teamen kan exempelvis bestå av undersköterska/kostombud, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.

Under coronapandemin ges inga utbildningar i Nestors lokaler.

Under vintern 2020 och våren 2021 anordnades en digital föreläsning, som gavs vid tre tillfällen: ”Protein – extra viktigt för äldre”. Om intresse finns kan föreläsningen ges fler gånger. Vill du veta vad föreläsningen innehöll, gå in här (det är en ”gammal” inbjudan) >

Är du och din verksamhet intresserad av att arbeta med nutrition och måltider? Kontakta projektledare Linda Nyholm!

Linda Nyholm – leder Nestors nutritions- och måltidsutbildningar.

Projektfakta

Ämne: Kost & nutrition


Projektledare:

Linda Nyholm


Projekttid: 2017 och framåt
Status: Pågående