Nutrition- och måltidsutbildningar för sjuksköterskor & undersköterskor/kostombud

Utbildningen ”Att förebygga och behandla undernäring”
Riktar sig till sjuksköterskor och fokuserar bland annat på hur man strukturerat kan arbeta med riskbedömning, utredning, behandling och uppföljning vid undernäring/risk för undernäring. Utbildningen följer Socialstyrelsens vägledning (2011) ”Näring för god vård och omsorg”.

Utbildningen ”Så kan energi- och näringsintaget ökas hos äldre”
Är främst anpassad till undersköterskor/kostombud, men även sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/
fysioterapeuter är välkomna att delta. Här ges inspiration och kunskap om hur man kan arbeta med mellanmål, måltidsordning och måltidsmiljö för att förebygga undernäring hos äldre. Anordnas 3-4 gånger per år och är då öppen för Nestors ägarkommuner.

Utbildningarna har ägt rum på olika platser och i olika konstellationer:

  • Nacka, Huddinge och Tyresö kommuner: En varsin heldag för sjuksköterskor resp, undersköterskor och en gemensam halvdag. Utbildningarna har anordnats ute hos, och i samarbete med, respektive kommun.
  • Värmdö kommun: En heldagsutbildning för undersköterskor. Anordnades i Värmdö.
  • Alla Nestors ägarkommuner: En heldag för sjuksköterskor resp, undersköterskor och en gemensam halvdag. Utbildningarna äger rum hos Nestor FoU-center.

Är din kommun intresserad av nutritionsutbildningen för sjuksköterskor? Kontakta Linda Nyholm, se kontaktuppgifter till höger.

Projektfakta

Ämne: Kost & nutrition


Projektledare:

Linda Nyholm


Projekttid: 2017 och framåt
Status: Pågående