Nyhetsbrev om nutrition och måltider

Nyhetsbrevet riktar sig till personer som på något sätt är involverade i nutrition och måltidsfrågor för äldre, t. ex som undersköterska/måltidsombud, sjuksköterska, enhetschef eller verksamhetsutvecklare.

Här sprids aktuella rön, forskningsstudier, riktlinjer och liknande om nutrition och måltider som är relevant för äldreomsorgen. Här ges även tips på aktuella webbutbildningar, filmer eller skriftliga material som kan användas inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Nyhetsbrevet skickas ut vid 4-5 tillfällen per år av Nestors dietist Linda Nyholm.

Intresserad av att få nyhetsbrevet? Skicka ditt namn, funktion, arbetsplats och kommuntillhörighet till Linda Nyholm, linda.nyholm@nestorfou.se

Linda Nyholm, leg. dietist och projektledare

Projektfakta

Ämne: Kost & nutrition


Projektledare:

Linda Nyholm, linda.nyholm@nestorfou.se


Projekttid: Pågående
Status: Pågående

Har du frågor - kontakta projektledaren

Linda Nyholm
linda.nyholm@nestorfou.se
076-115 99 12