Revidering av webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!”

Nestors webbutbildning ”Våga fråga – våga se!” genomgick en revidering våren 2017. Här ingick bland annat faktagranskning och uppdatering av olika ämnesområden. Den färdiga versionen blev klar december 2017.

Projektfakta

Ämne: Psykisk hälsa/ohälsa


Projektledare:

Milja Ranung


Projekttid: 2017
Status: Genomfört