Samverkan kring personer över 65 år med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik

Det här projektet gjordes på uppdrag av Södertälje kommun. Projektets fokus var hur samverkan mellan äldreomsorg och vuxenenhet skulle kunna utvecklas för att bättre möta behov hos personer som är 65+ med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik. Projektet genomfördes i Södertälje kommun och omfattade intervjuer och en workshop med medarbetare inom socialtjänsten. Utöver detta undersöktes vad som fanns skrivet i ämnet och också om det fanns goda exempel på hur andra kommuner arbetat med den aktuella målgruppen.

Projektet avrapporterades 2022 till Södertälje kommun.

Bakgrund till projektet
Äldre personer med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik är en grupp som lätt kan komma i kläm. Detta som en följd av den vanligt förekommande uppdelningen av socialtjänstens stödinsatser – för personer under 65 år respektive för dem har fyllt 65. Äldreomsorgen kan sällan erbjuda den typ av insatser som socialpsykiatrin eller en missbruksenhet erbjuder. Till exempel kan en äldre person med denna typ av problematik erbjudas hemtjänst istället för boendestöd, eller dagverksamhet istället för daglig verksamhet. Detta kan bli mycket kännbart för den person som tidigare har haft boendestöd men som nu ska få stöd genom hemtjänsten. Men även personer inom äldreomsorgen som upptäcks med en psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik kan behöva ett annat stöd än vad som erbjuds där.

Projektfakta

Ämne: Missbruk/riskbruk, Psykisk hälsa/ohälsa, Samverkan inom socialtjänst


Projektledare:

Eva Karlsson, fil. dr etnologi


Projekttid: 2021-2022
Status: Genomfört

Vill du veta mer - kontakta projektledaren

Eva Karlsson
eva.karlsson@nestorfou.se
076-115 99 11