Uppföljning av arbete med kvalitetsregister – en rapport

I det här projektet har Nestor tagit fram rapporten ”Om man ska få folk att göra en sak till måste de se en vinst med det – Om meningsfullhet och legitimitet i arbetet med nationella kvalitetsregister inom vård- och omsorgsboende för äldre”. 

Rapporten tar upp erfarenheter som medarbetare och chefer har i arbetet med att implementera några av de nationella kvalitetsregister som ingick i den nationella satsningen ”Bättre liv för de mest sjuka äldre”. En central fråga är vilka organisatoriska faktorer som har påverkat arbetet med, och implementeringen av, de nya arbetsmetoder som kvalitetsregistren omfattar.

Läs rapporten här >

Bakgrund till rapporten
Rapporten togs fram mot bakgrund av det uppdrag där Nestor erbjöd stöd till ägarorganisationerna med att införa nationella kvalitetsregister. Uppdraget ingick i den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” 2011-2016.

Läs mer om Nestors uppdrag/projekt kring nationella kvalitetsregister, här >

Projektfakta

Ämne: Nationella kvalitetsregister


Projektledare:

Karin Högstedt & Helena Viberg


Projekttid: 2015-2016
Status: Genomfört