Webbutbildning för biståndshandläggare i äldreomsorgen

I det här projektet tar Nestor fram en webbutbildning som vänder sig till nya biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Syftet med utbildningen är att stärka handläggarna i deras arbete när det gäller handläggning och uppföljning av ärenden, i enlighet med socialtjänstlagen.

Webbutbildningen blev klar hösten 2017 och är gratis för Nestors ägarorganisationer och kan köpas av övriga kommuner, organisationer och företag.

(2019 uppdaterades delar av utbildningen för att följa aktuell lagstiftning rörande biståndshandläggning.)

– En demofilm om utbildningen gjordes, se den här (länk till YouTube) >

Länkar relaterade till webbutbildningen:
– Artikel ”Färdig – webbutbildning för nya biståndshandläggare”  på Nestors webb (2017-10-25) >

Artikel ”Inte än men i oktober, webbutbildning för nya biståndshandläggare” på Nestors webb (2017-09-27) >

Artikel ”Nestors speakerröst i nya webbutbildningen” på Nestors webb (2017-09-01) >

Projektfakta

Ämne: Behovsbedömning


Projektledare:

Eva Karlsson


Projekttid: 2016-2017
Status: Genomfört