Utbildning i riskanalys utifrån handboken ”Säker omsorg!”

Den här utbildningen görs under en heldag och utgår från Nestors handbok ”Säker omsorg”. Deltagarna provar bland annat på att göra en riskanalys utifrån den egna organisationens patientsäkerhetsarbete.

Projektfakta

Ämne: RIskanalys


Projektledare:

Karin Högstedt


Projekttid: 2020
Status: Pågående