Utvärdering av Balansskolan, Nacka kommun

I det här projektet utvärderades Nacka kommuns ”Balansskola” som vänder sig till personer över 65 år som bor i ordinärt boende (hemma). Utvärderingen tar upp deltagarnas ålder, kön, bostadsort, deras medvetenhet om hur fall kan förebyggas och hur de i vardagen använder kunskap från Balansskolan.

Undersökningen bygger på enkäter som kursdeltagarna besvarade vid tre tillfällen (vid första kursträffen och vid två tillfällen efter kursen).

Utvärderingsrapporten blev färdig våren 2019. läs den här >

Läs artikel ”Nackas seniorer på balanskurs – nu mäts effekterna” (artikel på Nestors webbplats) >

 

Projektfakta

Ämne: Förebyggande & rehabiliterande arbete


Projektledare:

Karin Högstedt


Projekttid: 2016-2019
Status: Genomfört