Utvärdering av ”Seniorliv i balans”

Nestor genomför en utvärdering av pilotprojektet ”Seniorliv i balans” som drivs av Nacka kommun. Projektet är en utbildningssatsning för seniorer som bor i Nacka kommun med syftet att öka välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa.

Utvärderingen planeras vara färdig i rapportform våren 2018.

Projektfakta

Ämne: Psykisk hälsa/ohälsa


Projektledare:

Milja Ranung


Projekttid: 2017-2018
Status: Genomfört