”Att etablera en resurs för äldre – SVEA-teamet vid Boo vårdcentral”


Nyckelord: 
Äldremottagning/äldrelots, Sköra äldre
Författare: 
Ingeborg Björkman
Utgivningsår: 
2016
Pris: 
0 kr

Den här rapporten handlar om när Boo vårdcentral i Nacka kommun organiserade en särskild resurs för sköra ofta äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov.

Resursen startade hösten 2014 och Nestor FoU-center följde arbetet fram till december 2015, det vill säga under de första 16 månaderna av utvecklingsprocessen. Resursen fick under hösten namnet SVEA-teamet, inspirerat av Stockholms läns landstings projektarbete kring samverkan mellan verksamheter med hjälp av enhetliga arbetssätt, kallat SVEA-projektet.

Läs artikel där rapportförfattaren Ingeborg Björkman svarar på tre frågor om rapporten >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16