Att främja en trygg hemgång från sjukhus

En beskrivande studie av två Trygg hemgångsmodeller

Nyckelord: 
Samverkan kommun & region, Sköra äldre
Författare: 
Eva Lindqvist, Helena Viberg, Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2019
Pris: 
0 kr

Den här rapporten beskriver hur två Stockholmskommuner (Haninge och Södertälje kommuner) har valt att bygga upp sina respektive Trygg hemgångsteam, vilka ska ger ett förstärkt stöd för sköra äldre personer som kommer hem efter sjukhusvistelse. Rapporten beskriver hur kommunerna har organiserat och inriktat sina respektive teams verksamheter. Rapportens slutdiskussion tar bland annat upp hur de två teamens olika organisation och inriktning kan tänkas påverka utfall av insatserna.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16