Begrepp i rörelse

En analys av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i socialtjänsten

Nyckelord: 
Evidensbaserad praktik, Kunskapsstyrning, Vetenskap och beprövad erfarenhet
Författare: 
Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2022
Pris: 
0 kr

Begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning är centrala i diskussioner kring att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst. Begreppen är dock inte helt enkla att ringa in, eftersom de definieras och används på olika sätt i olika sammanhang och förändras över tid. Rapporten tittar närmare på hur de tre begreppen definieras och används i statliga utredningar, rapporter och forskning, och synliggör några av de skilda synsätt som finns.

Tanken med denna rapport är att fungera som underlag för diskussion och bidra till en mer gemensam förståelse för begreppen. Ambitionen är att bidra med nya perspektiv inför det fortsatta arbetet mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Se videoklipp där rapportförfattaren berättar om begreppen i rörelse

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16