”Det är en trygghet att veta att möjligheten finns”

En studie om anhörigvårdares nyttjande av stödformen avlösning i hemmet

Nyckelord: 
Anhöriga/anhörigstöd
Författare: 
Eva M. Karlsson
Utgivningsår: 
2011
Pris: 
0 kr

Varför använder inte anhörigvårdare avlösning i hemmet i större utsträckning än de gör? Denna fråga ligger till grund för den studie som redovisas i förevarande rapport. Studien bygger på intervjuer och enkäter med anhörigvårdare, biståndshandläggare och anhörigansvariga i Nestors ägarkommuner. Trygghet är ett begrepp som återkommer i många svar, men även andra faktorer som bristande information, administrativa hinder och okunskap synliggörs i studien.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16