Egenvård eller hälso- och sjukvård?

– om samverkan mellan landstingsfinansierad sjukvård och kommunal hemtjänst

Nyckelord: 
Samverkan kommun & region
Författare: 
Anders Nordlund
Utgivningsår: 
2012
Pris: 
0 kr

Egenvård (som i rapporten förstås som att patienten själv kan ta ansvar för att utföra en ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd) kan vara komplicerat eller omöjligt att utföra för personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar, vilket ibland kräver insatser från, och samverkan mellan, sjukvården och socialtjänsten. I sådana situationer kan oklarheter uppstå om vilken instans som har ansvar för vad och vilken som ska göra vad. Samverkan mellan kommunal socialtjänst och landstingsfinansierad hälso- och sjukvård är ett centralt tema i rapporten.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16