För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende

Del 1: Gapet mellan uppdrag, resurser och de äldres behov

Nyckelord: 
Hälso- och sjukvård, Samverkan kommun & region, Särskilt boende
Författare: 
Linda Nyholm, Ingeborg Björkman
Utgivningsår: 
2021
Pris: 
0 kr

Detta är en intervjustudie med personer som arbetar med hälso- och sjukvård på särskilt boende (säbo). Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur hälso- och sjukvården på säbo ser ut och hur den skulle kunna utvecklas framåt. Förväntningarna på vilka hälso- och sjukvårdsinsatser säbo ska klara av att erbjuda har ökat, samtidigt som avtalen som reglerar hälso- och sjukvården upplevs som otydliga. Pandemin har avslöjat brister och ojämlik vård, och denna studie kan ses som ett bidrag i den pågående debatten om hur kvalitetsförbättringar på säbo ska kunna åstadkommas.

Ladda ner en sammanfattning av rapporten i presentationsform (pdf) >

Se intervju med Linda Nyholm, en av rapportförfattarna

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16