Hälsofrämjande vanor bland äldre

- har hemtjänsten en roll att spela?

Nyckelord: 
Hälsofrämjande arbete
Författare: 
Karin Johansson, Karin Högstedt, Linda Nyholm
Utgivningsår: 
2020
Pris: 
0 kr

Rapporten handlar om hemtjänstens roll och möjlighet att stötta hälsofrämjande vanor bland sina omsorgstagare. Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar som kan vara viktiga för att hemtjänst ska kunna stödja hälsofrämjande vanor. Rapporten bygger på intervjuer med omsorgstagare och personal i äldreomsorgen i södra Stockholm.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16