Ingen ska falla mellan stolarna i vården och omsorgen

En sammanfattning av rapporten "Mötesplats för lokal och regional samverkan. En FoU-verksamhet som intermediär i en fragmenterad vård och omsorg om äldre"

Nyckelord: 
Samverkan kommun & region
Författare: 
Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2018
Pris: 
0 kr

Det här är en särskilt framtagen sammanfattning på sju sidor av rapporten ”Möteplats lokal och regional samverkan. En FoU-verksamhet som intermediär i en fragmenterad vård och omsorg”.

I rapporten utvärderas Nestor FoU-centers koncept ”Mötesplats för lokal samverkan”, som syftade till att utveckla och etablera samverkansarenor i vården och omsorgen om äldre.

Läs rapporten i sin helhet, gå in här >

 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16