”Nog kan jag handskas med ett dussin tjejer”

Utvärdering av Trygg Hem

Nyckelord: 
Samverkan kommun & region, Sköra äldre
Författare: 
Åsa Pettersson
Utgivningsår: 
2011
Pris: 
0 kr

Rapporten fokuserar på ett samarbetsprojekt mellan kommun och landsting som syftar till att underlätta äldre personers återgång från sjukhus till det egna hemmet. I projektet Trygg Hem ingår Haninge kommun och Handengeriatriken. Utvärderingen tar bland annat upp hur Trygg Hem upplevs av patienter och närstående samt hur samarbetet fungerar mellan sjukhus, hemtjänst och kommunens beställarsida.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16