Om intern samverkan i kommunal förvaltning

– kring äldre personer med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik

Nyckelord: 
Intern kommunal samverkan, Jämlik socialtjänst, Missbruk, Psykisk ohälsa/hälsa
Författare: 
Eva M. Karlsson
Utgivningsår: 
2023
Pris: 
0 kr

Rapporten handlar om glappet mellan en kommuns vuxenenhet, där socialpsykiatri och missbruk ingår, och kommunens äldreomsorg – något som ofta påverkar personer med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik som överförs från vuxenenhet till äldreomsorg när de fyller 65. Nestor fick i uppdrag av en kommun i södra Stockholm att se över hur samverkan fungerar mellan dessa enheter, och ge förslag på hur samverkan skulle kunna utvecklas. Rapporten bygger på intervjuer med personal från de olika verksamheterna. Här framkom att även om personalen var positiv till att samverka så skedde detta inte i någon högre grad. Det blev också tydligt att samverkan inte var det enda problemet, utan även att verksamheterna skilde sig markant från varandra.

Ladda ner sammanfattning av rapporten >

Videoklipp där rapportförfattaren Eva Karlsson berättar om rapporten.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16