”Om man ska få folk att göra en sak till måste de se en vinst med det”

- Om meningsfullhet och legitimitet i arbetet med nationella kvalitetsregister inom vård- och omsorgsboende för äldre

Nyckelord: 
Nationella kvalitetsregister
Författare: 
Karin Högstedt, Eva Lindqvist
Utgivningsår: 
2017
Pris: 
0 kr

Rapporten beskriver hur första linjens chefer och medarbetare vid vård- och omsorgsboenden och Nestors utvecklingsledare har upplevt arbetet med att införa och använda kvalitetsregistren BPSD-registret, Senior alert och Palliativregistret.

Studien bygger på intervjuer med sexton chefer och medarbetare vid åtta vård- och omsorgsboenden, och med två av Nestors medarbetare.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16