Sjuksköterskor, arbetsterapeuter & fysioterapeuter på särskilt boende

- hur kan deras kompetens komma de äldre och verksamheten till nytta på bästa möjliga sätt?

Nyckelord: 
Organisatoriskt lärande, Särskilt boende
Författare: 
Linda Nyholm, Karin Johansson
Utgivningsår: 
2020
Pris: 
0 kr

En studie av hur sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters yrkeskunskap och kompetens tas tillvara i det dagliga arbetet och vid verksamhetsutveckling på särskilt boende. Studien bygger på enkät- och intervjusvar från de tre yrkesgrupperna. Här framkommer att det finns vissa förutsättningar för att deras kompetens används och vidareutvecklas, men att det även finns stora hinder för att kompetensen nyttjas fullt ut.

Ladda ner sammanfattning av rapporten i presentationsform
(pdf) >

Titta på filmklippet (YouTube) där Linda Nyholm,
en av rapportförfattarna, får
fem frågor om den färdiga rapporten.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16