Tänk efter före – Goda vanor för att förebygga fall och fallskador


Nyckelord: 
Fallförebyggande, Förebyggande & rehabiliterande arbete
Författare: 
Nestor FoU-center
Utgivningsår: 
2006
Pris: 
0 kr

Broschyren ger råd och tips om hur man kan förebygga fallolyckor bland äldre. I broschyren beskrivs riskfaktorer för att falla och förändringar som sker i kroppen i samband med åldrandet. Den ger också förslag på vad man kan göra för att bevara det friska friskt så länge som möjligt. I broschyren ingår en checklista att användas för översyn och bedömning av risker i hemmet.

Ta del av materialet:
Ladda ner gratis ovan. Den går tyvärr inte att beställa som tryckt version.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16