Utvärdering av Nacka kommuns fallförebyggande verksamhet Balansskolan


Nyckelord: 
Fallförebyggande, Förebyggande & rehabiliterande arbete
Författare: 
Karin Högstedt, Ingeborg Björkman
Utgivningsår: 
2019
Pris: 
0 kr

I den här utvärderingen har Nestor följt upp Nacka kommuns förebyggande verksamhet Balansskolan som riktas till kommuninvånare, 65 år eller äldre. Balansskolan syftar
till att minska antalet fall genom att öka kursdeltagarnas medvetenhet om riskfaktorer för fall och främja att de agerar så att risken för fall minskar.

Resultaten från utvärderingen visar bland annat att kursdeltagarnas medvetenhet ökade när det gäller riskfaktorer för fall, och även att rädslan för fall minskade. Många av Balansskolans deltagare började träna, eller blev mer aktiva efter att ha gått kursen.

Utvärderingen ger kunskap och kännedom om hur den här typen aktivitet kan skapa medvetenhet och agerande kring fallprevention. Förhoppningsvis kan andra organisationer ha nytta av detta i arbetet med att vidareutveckla sina fallförebyggande insatser.

Rapporten finns i två versioner
– Den ena versionen innehåller en bilaga där resultat för varje  enkätfråga och omgång redogörs i tabeller och diagram. Laddas ner ovan.
– Den andra versionen saknar bilaga, ladda ner >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16