Vägen till strukturerade läkemedelsgenomgångar i primärvården

– fem olika arbetssätt med utgångspunkt från Hemma-DAKSmodellen

Nyckelord: 
Implementering, Läkemedel, Symtomskattning
Författare: 
Ingeborg Björkman, Helén Lieberman-Ram, Sune Petersson
Utgivningsår: 
2011
Pris: 
0 kr

Rapporten handlar om vad som hände vid fem vårdcentraler i Nestors ägarkommuner där man valt att arbeta med strukturerade läkemedelsgenomgångar. Rapporten beskriver implementeringsprocessen: hur modellerna togs fram till att de testades, hur arbetet uppfattades av dem som arbetade med genomgångarna samt vad man faktiskt åstadkom kring patienternas läkemedelsbehandling.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16