Om oss (demosida)

Nestor driver, stöttar och gör kvalitets- och verksamhetsutveckling möjlig inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i södra Stockholm. Vi fungerar även som motor för ökad samverkan mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Vi arbetar i gränslandet mellan akademisk forskning och kommunal/regional praktik  som är äldreomsorg, geriatrik och primärvård. Samtidigt har vi ett ben i varje läger, där vi med vetenskaplig teori och metod skapar en grogrund för hållbart utvecklingsarbete för äldreomsorg och hälso- och sjukvård. PÅ liknande sätt ser vi till att kunskap och erfarenhet från vård-och omsorgsvärlden tas tillvara och kommer till nytta för verksamhetsutveckling. Vi arbetar nära chefer och medarbetare i äldreomsorg, geriatrik och primärvård. Och vi har många kontaktytor till forskarvärlden och även myndigheter, organisationer och andra FoU-enheter.

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och tio kommuner i södra länet (se längre ner)., vilka är våra ägarorganisationer som finansierar och styr vår verksamhet.

Vårt arbete syftar ytterst till att öka livskvaliteten för äldre personer och vi är måna om att tillvarata äldre personers intressen och perspektiv.

Vad vi gör mer konkret – ett svep
[Skapa möjligheter (vara motor) för förändring]
[Öka kunskap]
[Kunskapsspridning]

    • Vi stöttar våra ägarorganisationers vård- och omsorgsverksamheter i deras arbete med att införa och få till nya rutiner, arbetssätt och riktlinjer etc. så att de fungerar och blir hållbara på lång sikt. Vi gör utvärderingar och kartläggningar (mer här?) av områden som anknyter till vård och omsorg om äldre.

 

    • Vi arbetar med att sprida och öka kunskap om vård- och omsorgsrelaterade frågor till medarbetare och chefer inom vård och omsorg. Och att öka lärandet inom varje verksamhet.

 

    • Vi driver olika former av mötesforum där medarbetare och chefer lär mer, utbyter erfarenheter och samverkar kring gemensamma frågor. Det sker i nätverksgrupper, på kunskaps/studiedagar, seminarier, workshops och liknande.

 

Vi ägs av Region  Stockholm och kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamns, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

 

Vi är 11 medarbetare med bakgrund som apotekare, arbetsterapeut, dietist, etnolog, fysioterapeut, journalist, sociolog, socionom, specialistsjuksköterska och Key account manager. Några av oss är disputerade.

Verksamhet och planer

Ladda ner som pdf

Verksamhetsberättelse 2018 >
Verksamhetsplan 2019 >