Riskanalyshandboken ”Säker omsorg” – mallar för nerladdning

Här laddar du ner mallarna (4 stycken) som hör till Nestors handbok i riskanalys Säker omsorg!. 

Mallarna (word) laddas ner från högerkolumnen.

Montage-riskaanalysmallar-webben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor?

Karin Högstedt, projektledare, Nestor FoU-center, karin.hogstedt@nestorfou.se, 073-6122178

Läs mer om "Säker omsorg"