Säker omsorg! En handbok i riskanalys

Nyckelord: 
Patientsäkerhet
Författare: 
Nestor FoU-center
Utgivningsår: 
2014
Pris: 
80 kr

Handboken är slutsåld. Ev. ny upplaga diskuteras på Nestor, men inga besked kan ännu ges ang. tidpunkt. 

Det här är en handbok för dig som är chef eller utsedd att leda riskanalysarbetet på ett äldreboende eller inom hemtjänsten. Boken beskriver hur du på ett enkelt och konkret sätt kan förebygga risker i omsorgen genom att göra riskanalyser.

Riskanalys handlar om att kartlägga risker som finns i verksamheten just nu eller som kan tänkas uppstå när man genomför en förändring eller byter rutiner. Riskanalysen är alltså en metod för att förebygga skador och andra negativa händelser.

Till handboken hör fyra mallar. Dessa kan laddas ner här >

Bläddra några sidor i ”Säker omsorg” >

Beställ tryckt upplaga av denna publikation
Välj antal:
Totalt: 80 kr
LÄGG TILL
 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16