Säker omsorg! En handbok i riskanalys


Nyckelord: 
Ledningssystem, Patientsäkerhet, Systematiskt kvalitetsarbete
Författare: 
Nestor FoU-center
Utgivningsår: 
2014
Pris: 
0 kr

Det här är en handbok för dig som är chef eller utsedd att leda riskanalysarbetet på ett äldreboende eller inom hemtjänsten. Boken beskriver hur du på ett enkelt och konkret sätt kan förebygga risker i omsorgen genom att göra riskanalyser.

Riskanalys handlar om att kartlägga risker som finns i verksamheten just nu eller som kan tänkas uppstå när man genomför en förändring eller byter rutiner. Riskanalysen är alltså en metod för att förebygga skador och andra negativa händelser.

Till handboken hör fyra mallar: Riskanalys schema (instruktion+mall), Processbeskrivning (mall), Orsak-verkan diagram (mall), Slutrapport (mall) gå in här >

Ta del av materialet:
Ladda ner publikationen nedan, varje kapitel för sig. Det går också att beställa  kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress till adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot blir 200 kronor eller mer (vid större beställningar) faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.

Ladda ner publikationen:

Handbok kap 1 >

Handbok kap 2 >

Handbok kap 3 >

Handbok kap 4 >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16