Registrering till ”Våga fråga – våga se!”

Du som tillhör Nestors ägarorganisationer måste använda ett särskilt lösenord, som finns hos din närmaste chef. (Om du tidigare har registrerat dig på någon av våra andra webbutbildningar, t.ex. om social dokumentation eller fallprevention, ska du inte registrera dig på nytt.)

Du som tillhör en organisation/kommun/företag som ligger utanför Nestors ägarområde, ska använda följande kod vid registrering: waG1113. 

Gå till registrering >
Logga in >