”Minska risken för fall” – fallprevention

 

Den här utbildningen är tyvärr ur funktion och kan inte genomföras eller köpas just nu och inte heller på längre sikt. Har du frågor, kontakta oss på adm@nestorfou.se.

Vi vill tills vidare tipsa om Socialstyrelsens webbaserade fallpreventionsutbildning ”Ett fall för teamet” som är kostnadsfri. Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning. Läs mer om Socialstyrelsens utbildning >

Nestors fallpreventionsutbildning är mer basal och vänder sig främst till vård och omsorgspersonal. Utbildningen innehåller avsnitten:

  • Risker för fall
  • Din roll– arbeta strukturerat
  • Förebygg – konkreta åtgärder
  • Om det händer