”Minska risken för fall” – fallprevention

 

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg. ”Minska risken för fall” ger dig baskunskap om hur man kan arbeta för att förhindra fallolyckor bland äldre. Efter avslutad utbildning får du ett intyg.

Utbildningen innehåller:
– Din roll – arbeta strukturerat
– Förebygg – konkreta åtgärder
– Om det händer

Göra/köpa utbildningen

  • Om du ingår i Nestors ägarorganisationer har du fri (gratis) tillgång till utbildningen. Se vänsterkolumnen, ”göra webbutbildningar”.
  • Om du inte ingår i Nestors ägarorganisationer kan du köpa tillgång till utbildningen. Se vänsterkolumnen, ”köpa webbutbildningar”.
Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.