”Minska risken för fall”

Webbutbildningen ”Minska risken för fall” ger ökad kunskap om vanliga fallrisker och hur dessa kan förebyggas. Här tas även upp dokumentation och teamarbete, som är viktiga delar i det förebyggande arbetet.

Utbildningen innehåller faktafrågor, diskussionsfrågor och fallbeskrivning för hemtjänst, särskilt boende för äldre och för verksamhet inom LSS. Den tar cirka 60 minuter att genomföra och fungerar att göra enskilt eller i grupp. Kursintyg erhålls efter genomgången utbildning.

Utbildningens olika avsnitt:

  • Fakta om fall
  • Risker och åtgärder om den enskilde och teamet
  • Fallbeskrivningar
  • Om någon faller

Vänder sig till omsorgs- och omvårdnadspersonal inom hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende för äldre, daglig verksamhet LSS, olika boendeformer inom LSS, samt för personlig assistent för vuxna personer.

Diskussionsmaterialet som ingår i utbildningen kan laddas ner.

Utbildningen reviderades 2022 utifrån den ursprungliga versionen som togs fram 2013.

Intresserad av att göra utbildningen?
Medarbetare i Nestors ägarorganisationer (kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm) har kostnadsfri tillgång till utbildningen. Läs mer hur du gör >

För övriga kommuner och organisationer är utbildningen kostnadsbelagd. Läs mer om priser här >

Har du frågor?

Ladda ner flyer om webbutbildningen