”Minska risken för fall” – fallprevention

 

”Minska risken för fall” kommer att revideras under första halvan av 2022 och återlanseras efter sommaren. Den är inte tillgänglig före dess.
Läs mer om revideringen > 

Tills vidare tipsar vi om Socialstyrelsens webbaserade fallpreventionsutbildning ”Ett fall för teamet” som är kostnadsfri. Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning. Läs mer om Socialstyrelsens utbildning >Nestors fallpreventionsutbildning är mer basal och vänder sig främst till vård och omsorgspersonal. Utbildningen innehåller avsnitten:

  • Risker för fall
  • Din roll– arbeta strukturerat
  • Förebygg – konkreta åtgärder
  • Om det händer

Har du frågor?