Uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja hållbar kvalitetsutveckling i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården i södra Stockholm, som täcks in av våra ägarorganisationer (se nedan).

Alla Nestors projekt är och ska vara grundade på forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapliga metoder. De områden och frågor vi arbetar med ska alltid vara angelägna för våra ägare.

I uppdraget ingår även att sprida kunskap genom aktiviteter och forum för kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter och ömsesidigt lärande.

Nestor ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm.