Kalendarium

Här hittar du Nestors utbildningar, studiedagar, konferenser, FoU-caféer och liknande, som främst syftar till kompetenshöjning, inspiration och dialog för personal och chefer inom vården och omsorgen på Södertörn.